Zoznámte sa s našimi členmi

Zoznámte sa s našimi členmi

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

O meste / obci

Naša malebná obec leží na východnom úpätí Malých Karpát. Prvá písomná zmienka o obci je z 1.2. 1287 v darovacej listine kráľa Ladislava IV. Kumána. Obec bola založená podomovými kupcami na brehu potoka Žlabka. Od 16. storočia patrila obec k hradnému panstvu Červený kameň. Po tureckých nájazdoch sa tu usadili chorvátski kolonisti. Títo však odišli a obec ostala bez osídlenia. V roku 1590, pričinením grófa Mikuláša Pálffyho bola znovu osídlená. Obec bola od začiatku známa svojimi vínami, vraj najlepšími v červenokamenskom panstve. Obyvatelia sa okrem vinohradníctva zaoberali aj pálením vápna, dreveného uhlia a vyrábaním štekov (drevených kolov). K súčasným atraktivitám obce patria najmä Turistická rozhľadňa na vrchu Kukla na turistickom chodníku medzi Zochovou chatou a Hradom Červený Kameň, Športové letisko Dubová so svojimi aktivitami, Chata Fúgelka v nádhernom prostredí CHKO Malé Karpaty a v neposlednom rade tradičné Dubovské sciskanice® – jedinečný doplnok ochutnávok vín zo zapečeného zemiakového cesta.