Zoznámte sa s našimi členmi

Zoznámte sa s našimi členmi

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

O meste / obci

Modra je malebné vinohradnícke mestečko s bohatou históriou. V 14. stor. sa stala majetkom uhorských kráľovien a od roku 1607 uhorským slobodným kráľovským mestom. V časoch najväčšieho rozkvetu patrilo mesto k najvýznamnejším v Uhorsku a prešlo neskororenesančnou stavebnou aj urbanistickou prestavbou. Staré centrum (Altstadt) situovali vtedajší radní páni do priestoru dnešného hlavného Námestia Ľ. Štúra. Spolu s výstavbou mestských hradieb s vežami a bránami bola vybudovaná aj radnica a mestská veža, dnes veža Kostola sv. Štefana. Slávne časy kráľovského mesta i dôležité udalosti slovenských dejín pripomínajú početné historické pamiatky. Urbanistická skladba historického jadra Modry je jedinečným dokladom prerodu vidieckeho vinohradníckeho mestečka na mesto. Najdôležitejšie časti pôvodných meštianskych vinohradníckych domov predstavovali pivničné priestory, v ktorých sa vyrábalo a skladovalo kvalitné modranské víno Zvláštnosťou týchto domov bolo, že k nim priliehali záhrady a na ne nadväzovali vinohrady. Obyvatelia námestia mali možnosť priamo z domu vstupovať do prírodného prostredia záhrad a vinohradov. V Modre môžeme dodnes obdivovať mestské opevnenie, ktoré patrí k najzachovalejším na Slovensku.