Zoznámte sa s našimi členmi

Zoznámte sa s našimi členmi

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

O vinárstve a vinohradníkovi

Člen Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov. Cieľmi spolku je zachovanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Devíne, zdokumentovanie a sprístupnenie jeho histórie a súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov, vínnych pivníc, viech.

Hodnotenie vinárstva

Stiahnite si
aplikáciu MVC®

Hodnotenie návštevníkov

  • karol vecerka

    tradičné ribezlové vína

    18. 11. 2017 11:00
  • karol vecerka

    tradičné ribezlové vína

    18. 11. 2017 10:59