MVC® obrazom

MVC® obrazom

ABC vinára

Malokarpatská vínna cesta pripravila opäť v roku 2016 voľné pokračovanie vzdelávania pre vinárov, ktoré sa s priaznivým ohlasom uskutočnilo už v roku 2010/ 2011. Kreatívne semináre majú vzdelávací charakter a pripravili sme ich raz v mesiaci február, apríl a máj – odbornou garantkou bola enologička Ing. Gabriela Vojteková CSc.