MVC® obrazom

MVC® obrazom

Valné zhromaždenie 2016

Valného zhromaždenia MVC sa zúčastnilo 140 členov.
Celkový počet členov Združenia Malokarpatská vínna cesta k 31. 12. 2015 bol 387.