Spoznajte bližšie Malokarpatskú vínnu cestu®

Spoznajte bližšie Malokarpatskú vínnu cestu®

MVC

Orgány MVC

Rada ZMVC

Predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta
Ing. Peter Fülöp, PhD.

Členovia Rady ZMVC
PhDr. Anna Píchová
Jarmila Dudová
Ing. Tibor Ruman
Bronislava Skalová
Dušan Žitný

Dozorná rada

Predseda dozornej rady
Ing. Marianna Mendlová

Členovia dozornej rady
Juraj Štiglic
Ing. Andrej Kukumberg