Všetky podujatia pod jednou strechou

Všetky podujatia pod jednou strechou

Jablkové hodovanie® 2019 s mladým vínom

Všetko o jablkách a dobrotách z nich


Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.