Aktuálne dianie na vínnej ceste a v okolí

Aktuálne dianie na vínnej ceste a v okolí

Prečítajte si
Najnovšie správy

Dlhoročný predseda Ing. Milan Pavelka po dvadsiatich rokoch vo funkcii už nekandidoval a bol mu udelený titul čestného predsedu

 

Modra 5. apríl 2017 – Na Valnom zhromaždení Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) bol zvolený nový predseda združenia aj noví členovia orgánov združenia – rady a dozornej rady. 

Novým predsedom združenia sa stal Ing. Peter Fülöp, PhD. z Veľkého Bielu, ktorý bol jediným kandidátom na túto funkciu. Doteraz od roku 2015 pracoval v orgánoch Združenia MVC ako člen dozornej rady. Členom Združenia MVC je od roku 2007.

Keďže dozorná rada (DR) združenia prišla o dvoch členov (funkcie sa vzdal aj dlhoročný predseda dozornej rady Ing. Milan Vrana), valné zhromaždenie schválilo nových členov DR Ing. Andreja Kukumberga a Ing. Marianu Mendlovú.

Zmeny nastali aj v Rade združenia, kde Miloša Grančiča zo Svätého Jura nahradil Dušan Žitný z Rače. Ostatní členovia Rady (PhDr. Anna Píchová, Jarmila Dudová, Bronislava Skálová a Ing. Tibor Ruman) boli na ďalších päť rokov potvrdení Valným zhromaždením.

Združenie Malokarpatská vínna cesta má dnes 408 členov. Jeho poslanímje aktívne sa podieľať na regionálnom rozvoji v malokarpatskom regióne, najmä so zameraním na rozvoj vinohradníctva a vinárstva a ich spojením s cestovným ruchom a ďalšími aktivitami, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju regiónu.