Aktuálne dianie na vínnej ceste a v okolí

Aktuálne dianie na vínnej ceste a v okolí

Prečítajte si
Najnovšie správy

Otvárame 8 ročník štúdia SVA Pezinok, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.3. až 18.3.2017 v Pezinku  www.svapezinok.sk. V doterajšom študijnom programe absolvovalo Slovensku Vinársku Akadémiu v Pezinku viac ako 200 absolventov. Z toho ukončilo 4 semestrálne štúdium 38 absolventov , ktorý získali titul Vin Ak. Vzdelávací proces SVA Pezinok je naviazaný na Weinakademie Ostereich v Ruste, ktorá je najväčšou vzdelávacou inštitúciou na svete v odbore vinohradníctva a vinárstva a zásluhou našej lektorky Ing. Edite Ďurčovej , absolventky WEST v Londýne a Weinakademiker v Ruste zabezpečuje SVA Pezinok i prenos najnovších informácii zo svetového vinohradníctva a vinárstva. Lektormi pre rok 2017 sú v oblasti histórie vinohradníctva Ing.Martin Hrubala PhD, v oblasti vinohradníctva Ing. Tibor Ruman CSc a v oblasti vinárstva Ing. Štefan Eiler PhD, autor najnovšej publikácie Vinárstvo a somelierstvo. SVA Pezinok podporujú vinárstva Vino Matyšak, Karpatská perla a Vino Mrva –Stanko. Srdečne Vás pozývame.                   

Riaditeľ SVA Pezinok Ing. František Slezák CSc.