Výstavy a súťaže

Výstavy a súťaže

27. Výstava vín Cífer

  • 23. 2. 2019
  • 14:00 - 22:00
  • KD Cífer
  • 0915 728 251; 0903 223 007

Slovenský zväz záhradkárov Klub vinárov Cífer a Obecný úrad Cífer 

Zber vzoriek bude: 

V Cíferi v dňoch 1. 2. 2019, 2. 2. 2019 a 4. 2. 2019 od 16.00 hod. do 20.00 hod. v Obecnej pivnici na Sokolskej ulici. Hodnotenie vín – degustácia bude v piatok 8. 2. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry Cífer. Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom podľa Medzinárodnej únie enológov (O.I.V)

Odborný garant súťaže: Ing. Vladimír Sodoma

Kontakt:

Peter Krajčovič – 0915 728 251

Juraj Dzíbela – 0903 223 007


CíferSúťažné podmienky:

Výstavy sa môžu zúčastniť všetci výrobcovia vín. Do súťaže sa prijímajú biele, červené, ružové a ovocné vína bez poplatku.Vystavovateľ môže zaslať ľubovoľný počet vzoriek. Jednu vzorku tvoria tri 0,75 l fľaše s označením: -meno, priezvisko a adresa vystavovateľa, názov odrody, ročník vína, prípadne a jprívlastok. Vystavovateľ obdrží zdarma katalóg za 1 vzorku, katalóg a pohárik za 2 a viac vzoriek.